Uitbreiding betoncentrale Bruil?

De gemeente Wageningen heeft het ontwerpbestemmingsplan Pabstendam 6-16 ter inzage gelegd. Mooi Wageningen maakt zich zorgen over de forse uitbreiding van de betoncentrale van Bruil en de daarmee samenhangende activiteiten. Het plan is gepresenteerd zonder een voorafgaande maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van deze industriële uitbreiding en de toekomst van het havengebied. Het plan staat haaks op de ambitie om het havengebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en tourisme.

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend waarin gevraagd wordt waarom na het besteden van vele miljoenen om de asfaltcentrale en de overlast die daarmee samenhing stop te zetten nu gekozen wordt voor het uitbreiden van de industriële activiteiten. Aandachtspunten zijn de negatieve gevolgen voor de natuur, rust en verkeersveiligheid.