Verslag Burgers stappen naar de rechter (updated uitgebreid verslag)

Burgers stappen steeds vaker naar de rechter in een poging natuur, milieu en de kwaliteit van hun leefomgeving te beschermen. Dat lijkt in tegenspraak met het voornemen van de overheid om burgers in de besluitvorming te betrekken zodat zorgen in een vroeg stadium kunnen worden geadresseerd. Op 1 april 2023 organiseerden vereniging Mooi Wageningen samen met Wageningen University & Research een symposium waarbij de deelnemers in gesprek gingen over de achterliggende redenen, de ervaringen en de vraag of en hoe de gang naar de rechter in het natuurlijk domein kan worden voorkomen.

Lees hier het gehele verslag