Geen golfbaan in het bos

 

 

Na een lange stilte van 1,5 jaar kwam de uitbreiding van de golfbaan in 2015 weer op de politieke agenda. De Wageningse golfclub diende in maart 2015 een herziene vergunningaanvraag in. De herziening betrof vooral de extra parkeergelegenheid die in samenspraak met de voetbalverenigingen gecreëerd is op de Zoom.

Inspraak

Mooi Wageningen heeft ingesproken op de commissievergadering april 2015 en op de gemeenteraadsvergadering van 1 juni 2015. De gemeenteraad heeft echter in meerderheid besloten een verklaring van geen bezwaar af te geven bij de vergunningsaanvraag van de golfclub. GroenLinks, SP en drie leden van D66, waaronder de fractievoorzitter, waren daartegen. Ook het college van B&W bleek verdeeld te zijn. 

De uitkomst was uiteraard teleurstellend, maar de uitbreiding van de golfbaan is nog lang niet zeker. Er is een bodemprocedure gestart over de voorgenomen vergunningverlening. Om te voorkomen dat de golfclub alvast zou beginnen met de aanleg heeft Mooi Wageningen samen met de Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp om schorsing verzocht.  Met succes. De voorzieningenrechter heeft in juni 2016 de vergunning opgeschort totdat een uitspraak is gedaan. De voorzieningenrechter gebruikte dezelfde argumenten die Mooi Wageningen in haar zienswijze al had aangereikt. De geplande zitting bij Rechtbank Gelderland is in november op verzoek van de provincie uitgesteld. De zitting zal worden gehouden op donderdag 16 februari om 10.00 uur, in Arnhem, Walburgstraat 2 – 4, Paleis van Justitie. Het is een openbare zitting, en belangstellenden zijn welkom. Een uitspraak volgt binnen zes weken.

Raad van State

Mooi Wageningen zal desnoods tot en met de Raad van State bezwaar blijven maken tegen de uitbreidingsplannen van de Wageningse golfclub. We staan daarin niet alleen: Inmiddels hebben ruim 3300 mensen de petitie Stop de Golfbaan ondertekend. Het toont aan dat de kwestie leeft in Wageningen.