Mooi Wageningen kan uw hulp goed gebruiken. Door lid van Mooi Wageningen te worden, maar ook door uw expertise te leveren en mee te doen aan activiteiten, zoals natuurwerkdagen en zwerfafvalopruimacties.

Word Lid

Voor slechts €12,00 per jaar bent u lid van Mooi Wageningen. Vult u daarvoor het contactformulier in onderaan deze pagina. Maak het bedrag s.v.p. over op IBAN NL20 SNSB 0873 0405 38 t.n.v. Mooi Wageningen o.v.v. 'Contributie + jaartal + uw achternaam'.

Met uw lidmaatschap draagt u bij aan het verbeteren en het instandhouden van landschap en natuur rond Wageningen. U ontvangt regelmatig een digitale nieuwsbrief, uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waar we de lopende projecten en plannen bespreken.

NATUURWERKDAGEN

Mooi Wageningen is altijd van de partij op de nationale natuurwerkdag in november. Ook in voorjaar en najaar doen we mee aan het knotten van wilgen en onderhoud van houtwallen. Let op onze aankondigingen op deze website en sociale media, en doe gezellig mee op zo'n natuurwerkdag. Gereedschap, koffie en soep zijn ter plaatse!

OPSCHOONWANDELINGEN

Een paar keer per jaar organiseren we opschoonwandelingen. Mooi Wageningen zorgt voor afvalgrijpers en afvalzakken, en elke keer wordt een andere route gezocht om met de deelnemers op te schonen. De wandelingen duren ongeveer 2 uur en worden afgesloten met koffie en koek. Ook kinderen zijn van harte welkom! 

EXPERTISE LEVEREN

Het bestuur kan bij de vele projecten uw hulp goed gebruiken! Heeft u expertise op het gebied van natuur, landschap, communicatie, politiek, juridische zaken, organisatie? En wilt u die kwaliteiten inzetten voor behoud van natuur en landschap in Wageningen? Laat het ons weten via info@mooiwageningen.nl of vul het contactformulier in.