Stichting Mooi Binnenveld opgericht

Deze week is de Stichting Mooi Binnenveld opgericht. De nieuwe stichting  heeft als belangrijkste doel het aankopen van natuurgrond in het Binnenveld. Daarvoor maakt dit groene burgerinitiatief op dit moment afspraken met de provincie Gelderland. 

In 2015 heeft Vereniging Mooi Wageningen zich aangediend als gegadigde voor aankoop van grond in het Binnenveld. Dit heeft er toe geleid dat er in de laatste anderhalf jaar in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en ANV Het Binnenveld een inrichtingsschets voor de Binnenveldse Hooilanden is opgesteld. Op basis van deze schets zorgen provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe voor de inrichting van 300 hectare nieuwe en bijzondere natuur. De unieke ligging van het Binnenveld tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug zorgt er voor dat de potenties voor unieke natuur groot zijn.

Stichting Mooi Binnenveld komt in de gelegenheid hiervan 40-50 hectare aan te kopen. Dit wil de stichting doen door in de komende jaren met fondsenwerving en crowdfunding voldoende kapitaal voor aankoop te verzamelen.

De Vereniging Mooi Wageningen is vooral dank zij haar initiatief voor de Binnenveldse Hooilanden een van de drie genomineerden voor de Gelders Pauwenveer. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuur in de provincie Gelderland.