Mooi Wageningen heeft net als andere partners in de coalitie bezwaar aangetekend tegen het ontwerpbestemmingsplan voor de zogenaamde Noordelijke Inprikker. In dat plan worden de Kielekampsteeg en Bornsesteeg veranderd in een extra ontsluitingsweg voor de campus voor autoverkeer, met vrijliggend fietspad. Daarmee lokt de weg autoverkeer van de hoofdwegennet af, wat slecht is voor natuur, landschap en recreatie.

Volgens Mooi Wageningen is de extra ontsluitingsweg helemaal niet nodig aangezien de verkeersdoorstroming op de Mansholtlaan zal worden verbeterd zodra de verbreding klaar is. Tot die tijd kan het huidige sluipverkeer worden gedoogd, maar de snelheid moet dan wel omlaag.

Wel is de Bornsesteeg belangrijk als nooduitgang van de campus, maar daarvoor hoeft hij niet te worden aangepast. Een bord of slagboom volstaan, en bij calamiteiten een verkeersregelaar.

Mooi Wageningen vindt dat de gemeente werk moet maken van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, waarin letterlijk staat: “de Bornsesteeg wordt voor auto’s afgesloten”. En waarin beloofd wordt dat er plezierige fietsroutes komen. Mooi Wageningen wil dat de gemeente de Bornsesteeg ontwikkelt als autoluwe, landschappelijke fietsroute, en zelfs doortrekt naar de Langesteeg en verder richting zwembad de Vrije Slag en Ede West. Dat past uitstekend bij de ambitie Fietsstad te worden.

Ook vindt Mooi Wageningen de invulling van de ecologische verbindingszone langs de Kielekampsteeg niet goed. De zone wordt uitgevoerd zonder duidelijk doel wat betreft soorten en met elkaar te verbinden populaties. “Een ruimere, beter doordachte uitvoering is noodzakelijk om met deze verbindingszone daadwerkelijk iets voor wilde planten en dieren te bereiken.”

Naast Mooi Wageningen hebben nog acht Wageningse burgers en organisaties een zienswijze ingediend. De antwoorden van het College van B&W op de zienswijzen zijn ronduit teleurstellend: het lijkt er sterk op dat het besluit omtrent de Noordelijke Inprikker al genomen is en dat de inspraakprocedure nog slechts als formaliteit wordt gezien. De coalitie Wageningen Goed op Weg heeft in een brief aan het college en de gemeenteraad uitvoerig beargumenteerd waar volgens haar de beantwoording van de zienswijzen tekortschiet.

Kijk voor meer informatie op wageningengoedopweg.nl