Rechtbankzitting vol vragen over vergunning Golfbaanuitbreiding

Op 16 februari was er in Arnhem eindelijk de zitting in de bodemprocedure tegen de golfbaanuitbreiding in het bos achter de Zoom. Vereniging Mooi Wageningen en de Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp hebben deze rechtszaak aangespannen direct nadat de gemeente Wageningen de Golfclub een vergunning had verleend. In juni 2016 is de vergunning opgeschort door de voorzieningenrechter tot zolang de beroepsprocedure loopt.

De rechters stelden vele vragen, maar lieten nog niets blijken over hun uitspraak. Vernietigt de Rechtbank Arnhem de vergunning van de Gemeente Wageningen voor de aanleg van een golfbaan in het bos? Binnen 6 weken weten we het!