Rechter haalt streep door uitbreiding golfbaan!

De gemeente Wageningen had geen vergunning mogen afgeven voor een golfbaan op landgoed de Dorschkamp. Dat oordeelde de rechtbank Arnhem op 5 april. De rechters steunden het beroep van de Vereniging Mooi Wageningen, de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp (BCD) en van een aanwonende, op alle drie de onderdelen. De aanlegvergunning wordt vernietigd.

 

De rechtszaak spitste zich vooral toe op de vraag of een golfbaan mag worden aangelegd in het Gelders Natuurnetwerk, waar ook landgoed De Dorschkamp toe behoort. Volgens de gemeente was de golfbaan een bestaande functie binnen het natuurnetwerk. De wet zegt dat uitbreiding in zulke gevallen mag, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De rechter was het echter met Mooi Wageningen eens dat het hier gaat om een nieuwe functie, omdat de bestaande golfbaan buíten het natuurnetwerk ligt. Nieuwe functies zijn alleen toegestaan onder veel strengere voorwaarden, waaraan hier niet wordt voldaan.

De rechters waren het ook met Mooi Wageningen eens dat de gemeente onvoldoende rekening had gehouden met de aanwezigheid van Natura 2000-gebied naast het terrein waarop de golfbaan zou moeten komen. Volgens de regels had de gemeente negatieve gevolgen vooraf moeten uitsluiten. Een voorbeeld is de toename van de drukte in het Natura 2000-gebied, doordat recreanten op de golfbaan minder goed terecht kunnen en dus uitwijken naar andere delen van het gebied.

Tenslotte was de rechter het met een aanwonende eens dat de golfbaan kan leiden tot wild-parkeren langs Wageningen-Hoog. Ten onrechte had de gemeente daar geen rekening mee gehouden.

Al met al waren alle drie de beroepen gegrond, en is het besluit van de gemeente vernietigd. Dat betekent dat de gemeente nu opnieuw een beslissing moet nemen over de vergunningaanvraag van de Golfclub. Een vergunning lijkt echter niet haalbaar nu alsnog aan de strenge regels moet worden voldaan.

 

Mooi Wageningen is erg blij met de uitspraak. “Het is destijds niet gelukt de gemeenteraad ervan te overtuigen dat het besluit niet deugde. Het is heel fijn om nu alsnog gelijk te krijgen”, aldus Mooi Wageningen bestuurslid Hans Brons. “We moeten zuinig zijn op de natuur rond Wageningen, want voor je het weet is er weer een stuk weg.”

Volgens voorzitter Patrick Jansen moet ook de provincie Gelderland zich eens goed achter de oren krabben. “De gemeente nam dit besluit omdat provinciale ambtenaren hadden gezegd dat een golfbaan hier wel moest kunnen. Een bizar advies, omdat het overduidelijk tegen de provinciale regels in ging”.

De eigenaren van Landgoed De Dorschkamp werkten mee aan de uitbreiding van de golfbaan om inkomsten te genereren voor het onderhoud van het landgoed. Mooi Wageningen wil met medebezwaarmaker de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp gaan onderzoeken hoe zij kan helpen bij het onderhoud. Een mogelijke oplossing zou landschapsonderhoud door vrijwilligers kunnen zijn. 

Voor de Golfclub is uitbreiding weer ver weg. Mooi Wageningen hoopt dat deze kleinschalige club het ook zal redden zonder uitbreiding, wellicht door samenwerking met de golfclub Heelsum, 3 km verderop.

Mooi Wageningen werd in haar verzet tegen de Golfbaan gesteund door meer dan 3000 ondertekenaars van een petitie ‘Stop de Golfbaan’ in 2013, waarvan een flink aantal geld doneerde om de kosten van de rechtszaak te financieren. “Wij zijn de ondertekenaars, de donateurs, onze leden en Stichting BCD erg dankbaar voor hun steun”, aldus Patrick Jansen.

Hieronder de uitspraak van de rechter: