Pandaparkeerplaats van de baan!

Op 3 mei 2017 heeft het college van B&W besloten om tóch geen vergunning te verlenen voor de zogenaamde ‘Pandaparkeerplaats’, gezien “het ontbreken van maatschappelijk en politiek draagvlak in de stad”. B&W heeft alsnog geconcludeerd  dat het beoogde parkeerterrein niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Onze acties en argumenten van bezwaarmakers en petitie-ondertekenaars zijn dus niet voor niets geweest! We danken iedereen voor alle steunbetuigingen voor onze acties en lobbywerk om deze vergunning van tafel te krijgen. Nu is het tijd om werk te maken van alternatieven: pandatransferia bij de snelwegen, en natuurlijk OV.  

 Aanbieding petitie in 27 januari met toen nog 1247 handtekeningen. Dat werden er uiteindelijk 1700.
Aanbieding petitie in 27 januari met toen nog 1247 handtekeningen. Dat werden er uiteindelijk 1700.