Inloopbijeenkomst gebiedsvisie Wageningse Eng

 

De gebiedsvisie voor de Wageningse Eng ligt ter inzage. Op 14 oktober is er om 19.30 uur een inloopbijeenkomst over de visie in de raadszaal van het gemeentehuis in Wageningen.

De gebiedsvisie is de uitkomst van een serie bijeenkomsten van een klankbordgroep, waarin ook Mooi Wageningen was vertegenwoordigd. We berichtten in juli al over dit proces.

Visie op hoofdlijnen

De gebiedsvisie is een visie op hoofdlijnen. Hij gaat bijvoorbeeld niet in op wel of geen zonnepark of windmolen op de Eng. Dat komt terug in de visie buitengebied, die de gemeente de komende maanden wil opstellen. Duidelijk mag zijn dat de Eng waarde heeft als open gebied.

Het lastigste punt was hoe om te gaan met bestaande schuilgelegenheden. Een deel is namelijk niet legaal. In de conceptvisie staat nu dat wat vergund is, wordt gerespecteerd. Niet legale schuilgelegenheden (bouwwerken) moeten binnen vijf jaar zijn vervangen door natuurlijke schuilgelegenheden zoals een boom of struiken. De ontwerpvisie laat ruimte voor uitzonderingen. Daarvoor zijn richtlijnen opgesteld en in een omgevingsdialoog moet er dan overeenstemming over worden bereikt.

Inzage

De ontwerpvisie (plus bijlagen) en verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn te vinden op de website wageningen.nl/eng. De ontwerpvisie ligt nog ter inzage tot 6 november. Tot die datum kan iedereen een inspraakreactie indienen (voor meer info: zie de officiƫle bekendmaking). Het is de bedoeling dat de gemeenteraad begin 2020 besluit over vaststelling van de gebiedsvisie Eng.

De inloopbijeenkomst over de Ontwerpvisie Wageningse Eng is op maandag 14 oktober van 19.30 – 21.00u in de raadszaal van het Wageningse gemeentehuis (Markt 22). Je kunt dan ook de stukken inzien en vragen stellen.