Provincie weigert vergunning zonneveld Quadenoord

De provincie Gelderland geeft geen vergunning af voor de bouw van een zonneveld van 15,7 hectare op landgoed Quadenoord in Renkum.

Het landgoed ligt in Natura 2000-gebied Veluwe. De initiatiefnemers hebben daarom voor bouw en gebruik een vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming – gebiedsbescherming. Ze wilden er 40 duizend zonnepanelen neerzetten.

De provincie weigert de vergunning. “Het ingediende plan ziet te weinig toe op het beschermen van doelstellingsoorten en kan vanwege het ontbreken van afdoende maatregelen én het stikstofaspect, niet vergund worden”, zo schrijft de provincie.

Lees hier de hele brief.

 Wespendief. Foto Klaas Huizinga (Pixabay)
Wespendief. Foto Klaas Huizinga (Pixabay)

Het komt erop neer dat in het plan onvoldoende maatregelen zijn opgenomen die schade aan de natuur beperken. De bouw tast onder meer het leefgebied van drie doelstellingssoorten voor de Veluwe aan: wespendief, boomleeuwerik en roodborsttapuit. Ook had er onderzoek gedaan moeten worden naar de effecten van de aanleg op soorten als de das en vleermuizen.

Mooi Wageningen verzette zich onder meer samen met Vijf Dorpen in het Groen tegen het opofferen van beschermd natuurgebied voor de energietransitie. Ook Geldersch Landschap & Kasteelen, Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Stichting Das en Boom, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie sloten zich hierbij aan.

Zie ook ons nieuwsbericht van 11 oktober en de brief van de gezamenlijke natuurorganisaties van 16 oktober