7 maart werkdag in Binnenveldse Hooilanden: boompjes trekken

De werkzaamheden in het nieuwe natuurgebied Binnenveldse Hooilanden zijn bijna klaar. Om te voorkomen dat zaailingen van populieren direct al de ontwikkeling van blauwgrasland dwarsbomen, moeten ze eruitgetrokken, met wortel en al. Kom je zaterdag 7 maart ook deze jonge boompjes helpen verwijderen?

In het Binnenveld beheert Stichting Mooi Binnenveld sinds enige tijd 50 hectare bijzondere natuur. Mooi Wageningen stond mede aan de basis van dit burgerinitiatief.

Natuur een handje helpen

Afgelopen jaar vonden herstelwerkzaamheden plaats. De grote werkzaamheden zoals het graven van de Kromme Eem en nieuwe sloten, het afplaggen van de percelen, inbrengen van stuwen en duikers is allemaal gereed. Het kwelwater blijft nu in het gebied. Ook zijn enkele wandelpaden aangelegd.

Op sommige plekken staan nu echter veel zaailingen van populieren. Deze komen uit zaadjes van de karakteristieke peppels langs wegen en paden in het Binnenveld. Ze voelden zich bijzonder thuis in de vochtige ondergrond.

Als er niets gebeurt, groeien deze plekken al snel dicht met kleine bomen. Dat maakt ontwikkeling van blauwgrasland en andere open vegetaties onmogelijk. Daarom is besloten deze boompjes te verwijderen. Dat gaat het best met wortel en al; zo jong mogelijk uit de grond trekken dus.

binnenveld veensteeg populieren mooi wageningen werkdag
Veensteeg met oude populieren. Foto ArjanH (2018)

Werkdag op 7 maart

“We helpen als vereniging Mooi Wageningen graag mee met het beheer van natuur en landschap”, zegt bestuurslid Nico de Koning. “Daarom willen we hier met onze leden en andere belangstellenden graag op 7 maart de handen uit de mouwen steken!”

Doe je zaterdag 7 maart mee? We verzamelen om 10:00 uur bij de kruising Veensteeg en Nieuwesteeg (fietsknooppunt 13). Daar gaan we samen het natuurgebied in. Rond 12:30 ronden we af, met koffie en thee. Het gebied is erg nat, neem dus laarzen mee. Kom op de fiets. Voor handschoenen en gereedschap wordt gezorgd. Handig als je vooraf even mailt dat je komt: ikdoemee@mooiwageningen.nl.

Wageningen is gezegend met veel mooie natuurgebieden en landschappen. De Binnenveldse Hooilanden is daar een van. Het is een uniek gebied. De blauwgraslanden die in het Binnenveld voorkomen zijn in Nederland zeer zeldzaam.

Wat is blauwgrasland

Blauwgraslanden ontlenen hun naam aan kenmerkende soorten zoals blauwe knoop en klokjesgentiaan. De bijzondere ligging in de vallei tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe biedt de ideale uitgangspositie voor ontwikkeling van bijzondere natuur zoals blauwgraslanden, trilvenen en dotterbloemhooiland. Basenrijk kwelwater zorgt hier voor een goed gebufferde bodem. Dat deze potenties er werkelijk liggen, bewijzen de Natura 2000-gebieden Bennekomse Meent en de Bennekomse Hooilanden. Spannende soorten die je in het gebied kunt treffen zijn weidevogels zoals grutto, watersnip en zomertaling.

klokjesgentiaan
Klokjesgentiaan. Foto Borealis55
binnenveldse hooilanden mooi wageningen werkdag populieren trekken