Protest tegen vergunning voor houtcentrale ONO

Mooi Wageningen en Vijf Dorpen in ’t Groen hebben samen bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning die de capaciteit van de houtgestookte energie-installatie van Oranje Nassau’s Oord vergroot. Dit verpleeghuis ligt direct naast Natura 2000-gebied Veluwe. Zulke centrales stoten stikstofoxiden en ammoniak uit. Maar de invloed daarvan op de natuur is niet getoetst. Dat had wettelijk wel gemoeten.

Oranje Nassau’s Oord vroeg de omgevingsvergunning aan voor aanpassing van de schoorsteen van het energiegebouw. De aanpassing vergroot de capaciteit van de houtgestookte energie-installatie.

Zicht op Oranje Nassau’s Oord. Foto Pim van Tend (CC BY-SA 3.0)

Stikstof slaat neer in natuurgebied

Bij de vergunningverlening heeft de Omgevingsdienst De Vallei belangrijke steken laten vallen. Om te beginnen heeft de Omgevingsdienst niet de verstorende effecten van deze uitbreiding op de instandhoudingsdoelstellingen van het aangrenzende Natura 2000-gebied Veluwe getoetst. Terwijl van dit soort installaties bekend is dat ze stikstofoxiden en ammoniak uitstoten.

Het in gebruik hebben van zo’n installatie draagt dus bij aan de stikstofdepositie op het aangrenzende Natura 2000-gebied. Voor aanpassing van de schoorsteen is daarom toestemming nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Die toestemming ontbreekt. Ook is niet gekeken of bij de installatie de beste beschikbare technieken worden toegepast, wat wettelijk wel moet. De omgevingsvergunning had dan ook niet verleend mogen worden. Uit de rapporten bleek bovendien dat de grenswaarde voor hinderlijke geuren al wordt overschreden.

Intrekking en sluiting

Oranje Nassau’s Oord ligt in Wageningen, op de grens met Renkum. De gemeente gaat over omgevingsvergunningen, de provincie over de Wet natuurbescherming. Mooi Wageningen en Vijf Dorpen in ’t Groen hebben op 7 maart dan ook het college van B&W van Wageningen verzocht de omgevingsvergunning in te trekken en de provincie Gelderland om de centrale te sluiten wegens het ontbreken van een passende vergunning. Ook milieuorganisatie MOB heeft protest aangetekend.

 

Dorschkamp bos Mooi Wageningen