Help mee met aanplant patrijzenhaag

Om het leefgebied van de patrijs te vergroten gaat Louis Vernooij op zijn perceel aan het Honingblokpad op de Wageningse Eng 300 meter patrijzenhaag aanplanten. De Steenuilenwerkgroep Wageningen en Mooi Wageningen willen Louis hierbij graag helpen. Daarom organiseren we op zaterdag 15 februari een gezamenlijke aanplantactie. Kom ook!

Patrijzen hebben het moeilijk. Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder in Nederland. Louis Vernooij is eigenaar van een stuk grond aan het Honingblokpad op de Wageningse Eng. Hij heeft een imkerij en teelt wilde bloemgewassen, waar insecten en vogels van profiteren. Zijn perceel is geschikt leefgebied voor de patrijs. Echter, door loslopende honden worden patrijzen en andere akkervogels verstoord.

Steun voor initiatief

Om patrijzen meer rust te bieden heeft Louis het initiatief genomen om 300 meter patrijzenhaag om zijn perceel aan te leggen. Mooi Wageningen wil hierbij helpen en doneert daarnaast een bedrag voor de aanplant van deze bijzondere haag.


Doe mee

Doet u zaterdag 15 februari ook mee? We starten om 9.30 uur met koffie/thee bij het perceel nabij de Nieuwe Ronde aan het Honingblokpad. Gereedschap en handschoenen zijn op de locatie aanwezig. Ook is rond 12.30 uur soep voor de liefhebbers. Aanmelden kan bij Freek Aalbers via ikdoemee@mooiwageningen.nl.


Wat is een patrijzenhaag?

De aanplant van de patrijzenhaag is één van de maatregelen om de patrijs te helpen. Deze haag biedt voldoende schuilmogelijkheid voor de patrijs om veilig te broeden. Een patrijzenhaag is een breed uitlopende, gemengde haag met streekeigen beplanting. Hij bestaat uit een mix van meidoorn, hondsroos, rode kornoelje, veldesdoorn, mispel en liguster. Deze struiken groeien in parapluvorm, zodat ze veel beschutting geven aan de broedende patrijzen. Dit geeft de jonge patrijzen meer kans om op te groeien, zodat de populatie groter kan worden.

Versterking leefgebied

De Steenuilenwerkgroep Wageningen zet zich in om het leefgebied van de steenuil rond Wageningen te behouden en verder te ontwikkelen. De Eng is een geschikt leefgebied van de steenuil. Van de verbetering van het leefgebied van de patrijs profiteert niet alleen de patrijs, maar ook de steenuil en talloze andere planten- en diersoorten die kenmerkend zijn voor het kleinschalig cultuurlandschap. Bovendien leidt het tot verfraaiing van de Eng.

Andere grondeigenaren en bewoners van de Eng kunnen ook planten- en diersoorten helpen om te overleven door hagen aan te planten en akkerranden in te zaaien.

Overzicht van verschillende typen hagen van Landschapsbeheer Gelderland

patrijs patrijzenhaag mooi wageningen eng
Patrijs (Perdix perdix). Illustratie: Von Wright brothers, 1929 (public domain)