JAARPLANNEN, JAARVERSLAGEN en JAARREKENINGEN van Vereniging Mooi Wageningen

Mooi Wageningen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Mooi Wageningen zijn daardoor - onder bepaalde voorwaarden - aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ons RSIN is 8150 48 543.

Jaarplan 2019-2020

Jaarverslag 2018-2019

Jaarrekening 2018 incl toelichting

Jaarplan 2018-2019

Jaarverslag 2017-2018

Jaarrekening 2017 incl toelichting

Jaarverslag 2016-2017 en Jaarplan 2017-2018

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014 en toelichting

Jaarverslag 2014: