Jaarverslagen Vereniging Mooi Wageningen

Jaarverslagen en jaarrekeningen van afgelopen jaren bekijken. 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2014

 

Mooi Wageningen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Mooi Wageningen zijn daardoor - onder bepaalde voorwaarden - aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ons RSIN is 8150 48 543.