Jaarverslagen Vereniging Mooi Wageningen

 

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2014

 

Mooi Wageningen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Mooi Wageningen zijn daardoor - onder bepaalde voorwaarden - aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ons RSIN is 8150 48 543.