Jaarverslagen Vereniging Mooi Wageningen

Op deze pagina kunt u de jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren bekijken. 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2014

 

Mooi Wageningen is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI. Giften aan Mooi Wageningen zijn daardoor - onder bepaalde voorwaarden - aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het RSIN is 8150 48 543.