Natuurvergunning Lelystad Airport deugt niet

Lelystad Airport heeft vergunning in kader van Wet natuurbescherming aangevraagd voor het toestaan van 10.000 vliegbewegingen. De Minister van LNV wil deze afgeven. Mooi Wageningen heeft bezwaar aangetekend omdat een toename van de stikstofneerslag op natuurgebieden in en rond Wageningen niet is uitgesloten.

Externe saldering

De uitbreiding van Lelystad Airport leidt tot een toename van ruim 67 ton stikstofoxiden per jaar. De luchthaven wil dit compenseren door de uitstoot van stikstofoxiden van Luchthaven Schiphol met bijna 95 ton per jaar te verminderen (extern salderen). Dit extern salderen is alleen mogelijk wanneer Luchthaven Schiphol ook over een rechtsgeldige vergunning beschikt, waarin deze 95 ton ook beschikbaar is. Dat is niet het geval.

Uitstoot boven 3.000 voet niet meegenomen

Een ander gebrek van de vergunningaanvraag is dat niet alle uitstoot is meegenomen in de berekening. Lelystad Airport neemt de uitstoot van stikstofoxiden van vliegtuigen, die vliegen boven een hoogte van 3.000 voet (ongeveer 1 km) niet mee in de berekening van stikstofneerslag op de natuurgebieden. Zij stelt ten onrechte dat op deze hoogte geen menging plaats vindt met lagere luchtlagen, waardoor er ook geen stikstofneerslag is op onderliggende natuurgebieden. Bij warme periodes ligt deze menglaag aanzienlijk hoger, waardoor wel een stikstofneerslag ontstaat. Op vakantieluchthaven Lelystad vinden de meeste vliegbewegingen vooral in en rond de zomer plaats, wanneer het relatief warm is. En in tegenstelling tot het vliegverkeer van Schiphol komt het vliegverkeer van Lelystad laag (1 tot 3 km hoogte) over de natuurgebieden van de Veluwe.

Voorgenomen vliegroutes bij 10.000 vliegbewegingen

Doorgroei van vliegveld achterwege gelaten

Lelystad Airport wil uiteindelijk doorgroeien van 10.000 naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. De vergunningaanvraag moet dan ook uitgaan van de stikstofneerslag van 45.000 vliegbewegingen en niet alleen van 10.000.. Het opknippen van dergelijke projecten en de afzonderlijk beoordeling is in strijd met de regelgeving.

Mooi Wageningen vindt dat de Minister (LNV) de natuurvergunning aan Lelystad Airport moet afwijzen (zienswijze Mooi Wageningen). De ministerie komt naar verwachting rond de zomer met een reactie op alle ingediende zienswijzen.

Zie ook de uitgebreide zienswijzen van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) en de Natuur en Milieu Gelderland.