Werkzaamheden Binnenveldse Hooilanden uitgesteld

Goed nieuws voor de vogels van de Binnenveldse Hooilanden. De werkzaamheden die waterschap Vallei en Veluwe had gepland in het beschermd natuurgebied zijn uitgesteld tot juli (na het broedseizoen). Dit naar aanleiding van het handhavingsverzoek dat Mooi Wageningen heeft ingediend.

Het waterschap geeft ook aan dat in juli, voor de start van de werkzaamheden, nog een check wordt gedaan.

Zorgvuldigheid is belangrijk

Wij zijn blij met deze uitkomst en hopen dat bij toekomstige werkzaamheden wel zorgvuldig en volgens de wet wordt gehandeld. Veel broedvogels hebben het moeilijk. Dat geldt vooral voor de weidevogels zoals kieviten, grutto’s en wulpen.

De Binnenveldse Hooilanden zijn een gebied waar deze soorten het relatief goed doen. Daarom is het extra belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan en de vogels zo min mogelijk te verstoren. Niet voor niets hebben veel mensen uit de omgeving mee-geïnvesteerd in de verwerving van dit prachtige gebied.

Het waterschap berichtte zelf ook over de situatie. Ze hebben echter nog geen contact met ons opgenomen.

binnenveldse hooilanden waterschap broedseizoen werkzaamheden mooi wageningen