Windmolens in Wageningen: Hoe stemden de partijen

Aan de hand van een aantal onderwerpen wil Mooi Wageningen informatie geven over de politiek die de verschillende partijen in Wageningen bedrijven. In deze terugblik op de raadsperiode 2018-2022 vatten we samen wat de partijen werkelijk  doen ze  voor natuur en leefomgeving. 

Wageningse Windvisie
• Raadsvoorstel 17/01/22
o voor GL, D66, VVD, PvdA, Connect, CU, CDA, SP
o tegen SPW
• Amendement (CU) Gebiedsfonds waar initiatiefnemers van windprojecten 0.50 euro per MWh opgewekte energie per jaar aan bijdragen
o voor GL, D66, PvdA, Connect, CU, CDA
o tegen SPW, VVD, SP
• Motie (D66) Proactieve houding t.o.v. windenergieprojecten, in beeld brengen waar partijen bij elkaar gebracht kunnen worden, indien nodig capaciteit en kennis in huis halen om proces succesvol te doorlopen
o voor GL, D66, PvdA, Connect, CU, CDA, SP
o tegen SPW, VVD
• Verworpen amendement (CDA) Overlast voor mens en natuur zo klein mogelijk houden door wettelijke kaders voor schaduwslag en geluid te volgen.

Wat de fracties zeiden:

D66: “D66 vindt het hartstikke belangrijk dat we klimaatverandering tegengaan en dat we onze klimaatdoelen halen. Daarvoor is opwek van herwinbare energie van groot belang. En windenergie kan daar een belangrijk deel van opwekken in Wageningen.”
PvdA: “Voor ons is het vooral van belang dat er bij de inwoners draagvlak is voor het plaatsen van een windmolen.”
CDA: “Het CDA gaat de discussie van de windenergie niet uit de weg. Deze vorm van energie is zeer efficiënt en vult het tekort aan zonenergie goed aan. Maar er moet wel ruimte en draagvlak voor deze opwek uit wind in onze stad.”
Stadspartij: “We hebben het hier over natuurgebieden en de impact van geluidsoverlast geldt niet alleen voor mensen en organismen op twee benen, maar ook voor heel andere organismen.

 

Bron afbeelding: UNSPLASH