Opschoonwandeling 3 december

Zondag 3 december organiseert Wageningen Schoon weer een opschoonwandeling. Iedereen is welkom om 10:00 uur bij de rotonde ter hoogte van de International Club. Vanaf daar worden de wegen en bermen schoongemaakt. De opschoonwandeling duurt zo’n anderhalf uur. Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig. Wageningen Schoon zorgt voor afvalgrijpers, handschoenen en afvalzakken.

Lees verder »

Stille nachten – geen kwartelkoningen in 2017

De uiterwaarden van Wageningen vormen een van de belangrijkste broedgebieden voor de kwartelkoning in Nederland. 2017 was een extreem slecht jaar voor deze nachtvogel. In het rivierengebied is zelfs geen enkel exemplaar waargenomen. Fluctuaties in de populatie komen vaker voor, maar een dergelijk laag aantal is zeer verontrustend.

Lees verder »

Natuurwerkdag Wageningse Eng op 4 november. Doe mee!

Op zaterdag 4 november is er de landelijke Natuurwerkdag. Iedereen die natuur en landschap een warm hart toedraagt kan een dagje meehelpen op één van de 500 locaties. In Wageningen gaan vrijwilligers onder andere aan de slag met snoeien op de Wageningse Eng. Voor materialen, koffie en soep wordt gezorgd. Doe mee en meld u aan!

Lees verder »

Verzwaring Grebbedijk biedt kansen voor natuur

De Grebbedijk gaat op de schop. De dijk moet namelijk verstevigd worden. In het afgelopen jaar zijn allerlei betrokkenen gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden die deze dijkverzwaring biedt om de kwaliteit van het gebied te vergroten. Daarvoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, met als doel bestaande kwaliteiten en meekoppelkansen te identificeren

Lees verder »

Goede basis voor start crowdfunding Mooi Binnenveld

De stichting Mooi Binnenveld boekt goede voortgang bij het verwerven van financiële middelen voor de aankoop van 50 hectare nieuwe natuur in het Binnenveld. Van het streefbedrag 400.000 euro is nu ongeveer 30% toegezegd. Dat is een goed moment om te starten met de crowdfundingactie.

Lees verder »

Bestemmingsplan Nudepark II toch goedgekeurd

De Raad van State heeft op 30 augustus het beroep afgewezen dat Mooi Wageningen en buurtschap Oude Nude hadden aangetekend tegen het omstreden bestemmingsplan Nudepark II fase 1. Het besluit van de Wageningse gemeenteraad dat onder druk van een schadeclaim van de projectontwikkelaar tot stand kwam is daarmee alsnog bekrachtigd. 

Lees verder »

Zondag 3 september: Opschoonvaart door stadsgracht

Samen met buurtbewoners en het Platform Stadsgracht Wageningen organiseert Wageningen Schoon op zondag 3 september de eerste opschoonvaart door de stadsgracht Tijdens dit evenement-voor-het-hele-gezin halen we al het zwerfafval uit de stadsgracht. Kano’s, zwemvesten en grijpers zijn aanwezig, maar eigen materiaal meenemen mag ook. Start om 10 uur bij de Junushoff. Aanmelden gewenst!

Lees verder »

Wageningen verdient een beter verkeersbeleid

Mooi Wageningen heeft de afgelopen twee jaar veel tijd gestoken in de discussie over de bereikbaarheid van Wageningen. Niet omdat we vinden dat er een groot bereikbaarheidsprobleem is – een paar minuten wachten lijkt ons een redelijk offer voor mensen die persé met de auto de spits in willen. Nee, onze bemoeienis heeft te maken met de roep om nieuwe wegen dwars door het Binnenveld die de bereikbaarheidsdiscussie uitlokt.

Lees verder »

Beheerplan Rijntakken mist ambitie

Te weinig oog voor de problemen, en een gebrek aan ambitie en concrete maatregelen . Dat is het oordeel van Mooi Wageningen over het concept-beheerplan voor Natura 2000 gebied Rijntakken, de beschermde uiterwaardennatuur langs Rijn, Waal en IJssel. Mooi Wageningen heeft daarom een zienswijze naar de provincie Gelderland gestuurd met het verzoek om het beheerplan te verbeteren. 

Lees verder »

Bedrijventerrein Nudepark 2 bij Raad van State

Het plan voor bedrijventerrein Nudepark 2 is overbodig, ligt op de verkeerde plek en schaadt beschermde soorten. Dat is wat Hans Brons namens Mooi Wageningen en de bewoners van buurtschap Oude Nude vorige week samen betoogden bij de Raad van State in Den Haag. Mooi Wageningen vroeg de staatsraad het bestemmingsplan Nudepark 2 fase I ongeldig te verklaren.

Lees verder »

Steun Nudepark 2 Nee!

Dankzij massale steun wordt de Pandaparkeerplaats niet aangelegd. Maar daarmee is het gevaar voor het open Nude-landschap niet geweken, want dezelfde projectontwikkelaar wil hier een bedrijventerrein van maar liefst 18 ha aanleggen. Mooi Wageningen heeft samen met omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State. We hebben een goed verhaal, maar wij moeten ons beroep professioneel laten ondersteunen. De bewoners van buurtschap Oude Nude brachten al een groot bedrag bijeen, maar we komen nog enkele duizenden euro’s te kort. Wilt u helpen het Nude-landschap open te houden?

Lees verder »

Lustrumfeest Mooi Wageningen

Op vrijdag 19 mei vierden we ons derde lustrum: 15 jaar Mooi Wageningen! Na de jaarlijkse ALV was er taart en presenteerde voorzitter Patrick Jansen de hoogtepunten van Mooi Wageningen van het afgelopen jaar. Vervolgens schetste Rob Janmaat een prachtig toekomstperspectief voor de Binnenveldse Hooilanden en haalde de eerste crowdfunding voor de aankoop van nieuwe natuur binnen. En toen was het tijd voor het feest, met muziek van de band ‘Birds of a Feather’.

Lees verder »