Nieuws

Zo’n 6 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief.
Wilt u deze ook ontvangen? Schrijf u dan hier in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

”Wie is hier nu eigenlijk de baas?”

Als je Wageningers vraagt waarom ze hier wonen, dan noemen ze zaak de prachtige omgeving met de grote rijkdom aan zeer verschillende landschappen. Ook de aanwezigheid van de universiteit, dit jaar al 100 jaar, heeft álles met deze natuurlijke rijkdom te maken. De Wageningse landschappen zijn een belangrijke ‘vestigingsplaatsfactor’ voor mensen en voor bedrijven.

Lees verder »

Bomenkap op bedrijventerreinen Nudepark 1 en 2

Mooi Wageningen heeft in december bij de Rechtbank Gelderland bezwaar gemaakt tegen de bomenkap op Nudepark 2. Bij ons bezwaar zijn drie dingen belangrijk. De niet vergunde bomenkap op het oude Nudepark 1, de beplanting van het nieuwe Nudepark 2 en de aantasting van leefgebied van wettelijk beschermde soorten. Op verzoek van de rechter werd de zitting geschorst en is ons gevraagd in overleg met de Omgevingsdienst en de initiatiefnemer naar een oplossing te zoeken.

Lees verder »

Verkiezingsdebat Natuur en Landschap

De bblthk organiseert samen met Mooi Wageningen en vier andere groene organisaties een verkiezingsdebat over natuur en landschap in en om Wageningen. Alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn uitgenodigd. Op dinsdag 20 februari wordt onder leiding van Jelle de Gruyter en Simon Vink gedebatteerd over vijf thema’s, die worden ingeleid door vijf verschillende groene organisaties.  De toegang is gratis.

Lees verder »

Reactie op conceptontwikkelings- richtingen Grebbedijk

In de komende jaren gaat de Grebbedijk op de schop. De eerste plannen hiervoor worden momenteel uitgewerkt. Veel van deze toekomomstplannen staan op gespannen voet met het beschermen van de natuurwaarden in de uiterwaarden. Veel natuurbeschermers maken zich dan ook zorgen over de gang van zaken.

Lees verder »

Een Edese pijplijn door het Binnenveld?

De overheid moet het goede voorbeeld geven. Daarom is Mooi Wageningen kritisch tegenover het plan om de vervuiling onder het voormalige ENKA fabrieksterrein in Ede op de Rijn te lozen via een nieuwe pijplijn door het Binnenveld. In plaats daarvan moet worden geprobeerd de vervuiling ter plekke op te ruimen, zelfs al is dat duurder, vindt Mooi Wageningen.

Lees verder »

Herstel onrechtmatige bomenkap Dorschkamp

In november 2015 is op landgoed de Dorschkamp een stuk bos gekapt voor de aanleg van een golfbaan. Daarvoor was geen vergunning afgegeven. Helaas zal de aangerichte schade nog vele tientallen jaren zichtbaar zijn. Landgoed de Dorschkamp moet het gekapte stuk bos binnen drie jaar herbeplanten.

Lees verder »

Gemeente, Klok en Mooi Wageningen in overleg over herstel natuurwaarden Nude II

Op donderdag 7 december 2017 is Mooi Wageningen naar de rechtbank in Arnhem geweest. Onderwerp was het bezwaar dat Mooi Wageningen had aangetekend tegen de vergunning die door de gemeente is verleend voor het kappen van bomen op het terrein Nude II. Als gevolg van de kap zijn voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van beschermde soorten zoals kerkuil, steenuil en poelkikker vernietigd.

Lees verder »

Opschoonwandeling 3 december

Zondag 3 december organiseert Wageningen Schoon weer een opschoonwandeling. Iedereen is welkom om 10:00 uur bij de rotonde ter hoogte van de International Club. Vanaf daar worden de wegen en bermen schoongemaakt. De opschoonwandeling duurt zo’n anderhalf uur. Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig. Wageningen Schoon zorgt voor afvalgrijpers, handschoenen en afvalzakken.

Lees verder »

Stille nachten – geen kwartelkoningen in 2017

De uiterwaarden van Wageningen vormen een van de belangrijkste broedgebieden voor de kwartelkoning in Nederland. 2017 was een extreem slecht jaar voor deze nachtvogel. In het rivierengebied is zelfs geen enkel exemplaar waargenomen. Fluctuaties in de populatie komen vaker voor, maar een dergelijk laag aantal is zeer verontrustend.

Lees verder »

Natuurwerkdag Wageningse Eng op 4 november. Doe mee!

Op zaterdag 4 november is er de landelijke Natuurwerkdag. Iedereen die natuur en landschap een warm hart toedraagt kan een dagje meehelpen op één van de 500 locaties. In Wageningen gaan vrijwilligers onder andere aan de slag met snoeien op de Wageningse Eng. Voor materialen, koffie en soep wordt gezorgd. Doe mee en meld u aan!

Lees verder »