Plannen Grebbedijkproject steeds concreter

Na de zomer moet duidelijk worden hoe de versterking van de Grebbedijk er uit gaat zien en welke gevolgen dit heeft voor de natuurwaarden in het gebied. In een memo aan de gemeenteraad laten wethouders Gudden en De Haan weten dat daarbij vooral wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe natuur. Veel van de gemaakte recreatieplannen kunnen niet door omdat ze niet voldoen aan de randvoorwaarden.

Lees verder »

Gebiedsvisie Wageningse Eng krijgt vorm

De gebiedsvisie voor de Wageningse Eng nadert zijn voltooiing. In de klankbordgroep waarmee de opstellers praten, zijn ook Wageningse natuurorganisaties en ANV Mooi Binnenveld gezamenlijk vertegenwoordigd. Een korte blik op de stand van zaken.

Lees verder »

Dijkverzwaring combineren met natuurontwikkeling

Aan de opdracht om uit te werken hoe dijkverzwaring is te combineren met natuurontwikkeling geeft het projectteam van de Grebbedijk geen invulling, en de gemeenteraad negeert stevige provinciale en Europese afspraken over natuurbescherming. Ondertussen raakt de vormgeving van de steviger dijk uit beeld. Mooi Wageningen blijft verbetering natuurkwaliteit voorop zetten bij het Grebbedijkproject.

Lees verder »

Deelnemers excursies enthousiast

De deelnemers aan de natuurontmoetingen die we organiseerden in het kader van Fête de la Nature waren enthousiast over wat ze gezien en gehoord hadden. ‘Zo dichtbij de stsd zoveel verschillende vogels, heel bijzonder.’

Lees verder »

Mooi Wageningen organiseert op 26 mei bijzondere natuurontmoetingen

Wageningen kent veel mooie landschappen met bijzondere natuurwaarden. Elk stukje natuur heeft een eigen verhaal. Tijdens Fête de la Nature staan een paar van deze verhalen centraal tijdens de natuurontmoetingen die vereniging Mooi Wageningen op zondag 26 mei organiseert. Iedereen is van harte welkom bij een of meer van deze ontmoetingen. Aanmelden graag, maar is niet verplicht.

Lees verder »

In beroep tegen Edese smeerpijp

Mooi Wageningen heeft samen met Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) beroep ingesteld tegen het lozen van de Enkavervuiling op de Nederrijn. Er komen waarschijnlijk meer vervuilende stoffen mee dan de aanvragers zeggen, de lozing bedreigt beschermde natuur én verspilt kostbaar schoon grondwater.

Lees verder »

Geen zwemplas in Natura 2000-gebied

Terwijl het IPBES waarschuwt dat er veel meer ruimte moet komen voor natuur om de alarmerende achtergang van de biodiversiteit te stoppen, pleitte de meeste leden van de Wageningse gemeenteraad voor een recreatieplas in een Natura 2000-gebied dat is gereserveerd voor bedreigde vogels. Onbegrijpelijk. En het mag ook gewoon niet.

Lees verder »

Ledenvergadering positief over plannen, bestuursleden herkozen

De algemene ledenvergadering van 16 april heeft de jaarverslagen en begroting goedgekeurd en ingestemd met de plannen voor dit jaar. Ook zijn drie bestuursleden herkozen: Patrick Jansen, Hans Brons en Raoul Beunen. De afsluitende beschouwing van de procedures rond Nudepark 2 bood een interessante inkijk in processen rond bestemmingsplannen en natuurbescherming.

Lees verder »