Dijkverzwaring combineren met natuurontwikkeling

Aan de opdracht om uit te werken hoe dijkverzwaring is te combineren met natuurontwikkeling geeft het projectteam van de Grebbedijk geen invulling, en de gemeenteraad negeert stevige provinciale en Europese afspraken over natuurbescherming. Ondertussen raakt de vormgeving van de steviger dijk uit beeld. Mooi Wageningen blijft verbetering natuurkwaliteit voorop zetten bij het Grebbedijkproject.

Lees verder »

Deelnemers excursies enthousiast

De deelnemers aan de natuurontmoetingen die we organiseerden in het kader van Fête de la Nature waren enthousiast over wat ze gezien en gehoord hadden. ‘Zo dichtbij de stsd zoveel verschillende vogels, heel bijzonder.’

Lees verder »

Mooi Wageningen organiseert op 26 mei bijzondere natuurontmoetingen

Wageningen kent veel mooie landschappen met bijzondere natuurwaarden. Elk stukje natuur heeft een eigen verhaal. Tijdens Fête de la Nature staan een paar van deze verhalen centraal tijdens de natuurontmoetingen die vereniging Mooi Wageningen op zondag 26 mei organiseert. Iedereen is van harte welkom bij een of meer van deze ontmoetingen. Aanmelden graag, maar is niet verplicht.

Lees verder »

In beroep tegen Edese smeerpijp

Mooi Wageningen heeft samen met Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) beroep ingesteld tegen het lozen van de Enkavervuiling op de Nederrijn. Er komen waarschijnlijk meer vervuilende stoffen mee dan de aanvragers zeggen, de lozing bedreigt beschermde natuur én verspilt kostbaar schoon grondwater.

Lees verder »

Geen zwemplas in Natura 2000-gebied

Terwijl het IPBES waarschuwt dat er veel meer ruimte moet komen voor natuur om de alarmerende achtergang van de biodiversiteit te stoppen, pleitte de meeste leden van de Wageningse gemeenteraad voor een recreatieplas in een Natura 2000-gebied dat is gereserveerd voor bedreigde vogels. Onbegrijpelijk. En het mag ook gewoon niet.

Lees verder »

Ledenvergadering positief over plannen, bestuursleden herkozen

De algemene ledenvergadering van 16 april heeft de jaarverslagen en begroting goedgekeurd en ingestemd met de plannen voor dit jaar. Ook zijn drie bestuursleden herkozen: Patrick Jansen, Hans Brons en Raoul Beunen. De afsluitende beschouwing van de procedures rond Nudepark 2 bood een interessante inkijk in processen rond bestemmingsplannen en natuurbescherming.

Lees verder »

Standpunt Mooi Wageningen over plannen voor uiterwaarden bij versterking Grebbedijk

Mooi Wageningen heeft samen met KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e.o. en Vogelbescherming Nederland de Wageningse raadsleden geïnformeerd over wat we samen vinden van de ontwikkelingsplannen voor de Wageningse uiterwaarden in het kader van de versterking van de Grebbedijk. Dit omdat berichtgeving in de Gelderlander en van de projectleiding zorgt voor verwarring en een verkeerde voorstelling van zaken.

Lees verder »

Advies aan gemeenteraad: geen zonnevelden zonder landschapsontwikkeling

Maandagavond 18 maart waren we aanwezig op de Politieke Avond van de Wageningse gemeenteraad over de voorlopige criteria voor zonnevelden. Mooi Wageningen voorzitter Patrick Jansen maakte duidelijk dat de voorlopige criteria de deur openzetten voor de aanleg van zonnevelden zónder deugdelijke analyse en zónder dat er concreet zicht is op grootschalige verbetering van het buitengebied. En gaf een voorzet voor wat er wél moet gebeuren.

Lees verder »

Mooi Wageningen in beroep tegen zonnepark Haarweg

Mooi Wageningen heeft beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan ‘Zonnepark Haarweg’. Het is een bouwproject in het Binnenveld en draagt veel minder bij aan Wageningen klimaatneutraal dan de gemeente voorspiegelt. Daarnaast gaat deze postzegelplanologie voorbij aan bestaand beleid dat inzet op verbetering van het buitengebied van Wageningen.

Lees verder »