Grebbedijk, de niet-zo-kansrijke alternatieven

Bij het begin van het traject voor de versteviging van de Grebbedijk, spraken de betrokken overheden af dat de dijkverzwaring zoveel mogelijk in samenhang met de nog openstaande opgaven voor natuurontwikkeling moest worden gerealiseerd. Daar is al met al nog weinig van terecht gekomen, terwijl wel heel veel tijd van vrijwilligers is opgesoupeerd. Mooi Wageningen blijft wijzen op het belang van natuurbescherming.

Lees verder »

Natuurwerkdag op de Wageningse Eng

Op zaterdag 2 november organiseren Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe en Mooi Wageningen samen een natuurwerkdag op de Eng in het kader van de landelijke Natuurwerkdag. Draag je natuur en landschap een warm hart toe? Kom dan een handje komen helpen met snoeien.

Lees verder »

Aanbevelingen voor proces visie buitengebied Wageningen

Mooi Wageningen is blij dat de gemeente nu toch eindelijk een samenhangende visie voor het buitengebied gaat opstellen. Wij zien dit als een kans om stevig beleid te ontwikkelen voor natuur, landschap, biodiversiteit en extensieve recreatie in het buitengebied. Wel hebben we nog enkele aanbevelingen voor het proces.

Lees verder »

Mooi Wageningen op de Molenmarkt

Mooi Wageningen was op 14 september ook met een kraam aanwezig op de Molenmarkt. En met succes. Niet alleen hebben we veel mensen over onze activiteiten kunnen vertellen, verschillende bezoekers meldden zich aan als lid.

Lees verder »

Vragen over waterkwaliteit Edese smeerpijp nog onbeantwoord

In het vervuilde water dat de Edese smeerpijp op de Nederrijn moet gaan lozen, zitten mogelijk gevaarlijke PCB’s en dioxines. Vragen die Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) hierover eind juni aan de betrokken wethouders hebben gesteld, zijn tot op heden echter niet beantwoord.

Lees verder »

Wageningen krijgt iets groener busstation

Het Wageningse busstation krijgt meer groen. Met sedum op het dak van de overkappingen, vier bomen en klimplanten tegen de lichtmasten. Groene daken op bushokjes was een van de suggesties uit een studentenonderzoek dat we vorig jaar lieten uitvoeren.

Lees verder »

Plannen Grebbedijkproject steeds concreter

Na de zomer moet duidelijk worden hoe de versterking van de Grebbedijk er uit gaat zien en welke gevolgen dit heeft voor de natuurwaarden in het gebied. In een memo aan de gemeenteraad laten wethouders Gudden en De Haan weten dat daarbij vooral wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe natuur. Veel van de gemaakte recreatieplannen kunnen niet door omdat ze niet voldoen aan de randvoorwaarden.

Lees verder »

Gebiedsvisie Wageningse Eng krijgt vorm

De gebiedsvisie voor de Wageningse Eng nadert zijn voltooiing. In de klankbordgroep waarmee de opstellers praten, zijn ook Wageningse natuurorganisaties en ANV Mooi Binnenveld gezamenlijk vertegenwoordigd. Een korte blik op de stand van zaken.

Lees verder »