Verenigingsbrainstorm over visie buitengebied

Op donderdag 14 november houdt Mooi Wageningen een eigen brainstormsessie over de visie buitengebied. Het bestuur hoort graag van de leden wat zij belangrijk vinden dat de vereniging inbrengt in het proces dat de gemeente organiseert rond het opstellen van de visie voor het buitengebied.

Lees verder »

Renkum wil door met zonnepark Quadenoord

B&W van Renkum wil een groot zonneveld mogelijk maken in beschermd natuurgebied bi landgoed Quadenoord. Met de onjuiste claim dat de realisatie ervan goed is voor de natuur, hopen ze de gemeenteraad en de provincie Gelderland over de streep trekken. Mooi Wageningen blijft erop aandringen beschermd natuurgebied niet op te offeren voor de energietransitie.

Lees verder »

Analyse: de Edese smeerpijp, een lokaal gifschandaal in wording

Een gemeente die zich door een multinational op laat schepen met een grootschalige bodemvervuiling. Een waterschap dat weigert die vervuiling fatsoenlijk te onderzoeken. Bestuurders die naar afvaldumping toeredeneren. En Rijkswaterstaat en Provincie die risico’s over het hoofd zien. Maar Mooi Wageningen en SME laten het er niet bij zitten. Een analyse.

Lees verder »

Grebbedijk, de niet-zo-kansrijke alternatieven

Bij het begin van het traject voor de versteviging van de Grebbedijk, spraken de betrokken overheden af dat de dijkverzwaring zoveel mogelijk in samenhang met de nog openstaande opgaven voor natuurontwikkeling moest worden gerealiseerd. Daar is al met al nog weinig van terecht gekomen, terwijl wel heel veel tijd van vrijwilligers is opgesoupeerd. Mooi Wageningen blijft wijzen op het belang van natuurbescherming.

Lees verder »

Natuurwerkdag op de Wageningse Eng

Op zaterdag 2 november organiseren Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe en Mooi Wageningen samen een natuurwerkdag op de Eng in het kader van de landelijke Natuurwerkdag. Draag je natuur en landschap een warm hart toe? Kom dan een handje komen helpen met snoeien.

Lees verder »

Aanbevelingen voor proces visie buitengebied Wageningen

Mooi Wageningen is blij dat de gemeente nu toch eindelijk een samenhangende visie voor het buitengebied gaat opstellen. Wij zien dit als een kans om stevig beleid te ontwikkelen voor natuur, landschap, biodiversiteit en extensieve recreatie in het buitengebied. Wel hebben we nog enkele aanbevelingen voor het proces.

Lees verder »

Mooi Wageningen op de Molenmarkt

Mooi Wageningen was op 14 september ook met een kraam aanwezig op de Molenmarkt. En met succes. Niet alleen hebben we veel mensen over onze activiteiten kunnen vertellen, verschillende bezoekers meldden zich aan als lid.

Lees verder »